Holothurie tubuleuse  Holothuria tubulosa
Holothurie tubuleuse (fr),  (Holothuria tubulosa)
Groupe des echinodermes
mediterranee > Ste Maxime 06/2013