Carangue queue jaune Yellow jack Caranx bartholomaei
Carangue queue jaune (fr),  Yellow jack (en),  (Caranx bartholomaei)
Groupe des poissons
atlantiquetropical > Guadeloupe 10/2007